Autoalan markkinointi ja palvelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BYT1041
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014AUTO   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015AUTO   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- selittää yleisesti markkinointiin liittyviä käsitteitä sekä autoalan talouteen, tuotteiden myyntiin ja asiakaspalveluun liittyvät toiminnot.
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisältö

- Markkinoinnin kehitys ja
- kilpailukeinot (tuote, hinta, jakelu, viestintä),
- varaosa- ja korjaamomyynti,
- ajoneuvomyyntiprosessi,
- yleiset myyntiehdot,
- kuluttajasuoja ja
- asiakaspalvelu ja siihen liittyvät seikat
- Kestävä kehitys autoalalla.

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali.
Kirjaston materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin