Yritystalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BYT1030
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Tarhala, Lasse
Opettajatiimi: Heiskanen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
BIOEL-2013   4-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013KOTU   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013LVI   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013RASU   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013TUTE   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014KOTU   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014LVI   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa hankkia ja analysoida hankkimansa tiedon avulla yrityksen taloutta
- osaa tuottaa tarvittavia yritystaloudellisia mittareita ja mittaristoja toiminnan johtamiseksi
- osaa luoda vaihtoehtoisia investointilaskelmia
- osaa toimia tiimin jäsenenä omalla vastuualueellaan operatiivisessa ja strategisessa toiminnassa yrittäjämäisesti
- osaa soveltaa viestintätaitojaan yritystaloudellisten katsauksien tiedottamisessa
- osaa tulkita yritystalouden tunnuslukujen avulla liiketoiminnan kasvun, kannattavuuden ja rahoituksellisen tilan välistä vuorovaikutusta
- osaa referoida yrityksen toiminnan perusteita niin käytännön kuin teorian näkökulmista

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- innovaatiot, liikeideat ja tarvittavat investoinnit resurssien hankkimiseksi
- yritysmuodon valinta ja yrityksen perustaminen
- yrityksen toiminnot; tuotanto, taloushallinto, markkinointi ja toiminnan organisointi
- strategian jalkauttaminen toimintoihin, tasapainotetut mittaristot
- sisäinen laskentatoimi, verotus ja yrityksen rahoitus

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali ja yrityspeliohjekirja

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja yrityspelisimulaatio

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen tunneilla, kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, yrityspelimenestys markkina-arvolla mitaten.

Harjoittelu

None

Takaisin