Ohjelmoinnin perusteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BOHPE10
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Hilkka
Opettajatiimi: Niemelä, Hilkka ; Mäkelä, Petteri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
AUTE-2013SAUT   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
BIOEL-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013AUTO   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
TITE-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2014KAUT   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
AUTE-2014SAUT   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2015KAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2015SAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
TITE-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2016KAUT   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016SAUT   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusrakenteet ja rakenteisen ohjelmasuunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, koodata, dokumentoida ja testata pienehköjä konsolikäyttöliittymällä varustettuja ohjelmia.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 40 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Kielen perusrakenteet: tyypit, lauseet, syöttö, tulostus, loogiset lauseet, valinta, toisto, metodit.

Opiskelumateriaali

Opettajan luentomoniste

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

- kiitettävä (5): Opiskelija osaa monipuolisesti soveltaa ohjelmointirakenteita harjoitustöissään
- hyvä (3-4): Opiskelija osaa keskeiset ohjelmointirakenteet
- tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa perusasiat

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu tehtyihin harjoituksiin ja tenttiin

Harjoittelu

None

Takaisin