Differentiaali- ja integraalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AMT1020
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opettajatiimi: Paananen, Juhani ; Mikkonen, Pasi ; Kokkonen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2013SAUT   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
BIOEL-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013AUTO   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
TITE-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
AUTE-2014KAUT   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2014SAUT   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
TITE-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
AUTE-2015KAUT   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2015SAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016KAUT   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
AUTE-2016SAUT   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016KOTU   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
TITE-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra ja trigonometria

Sisältö

Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot), polynomin derivointi ja integrointi, yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi, käyrän tangentti, ääriarvot, määrätty integraali, pinta-ala, tilavuus, pienten differentiaalien menetelmä, tekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmiä kiitettävästi
hyvä (3-4): opiskelija ymmärtää osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmiä hyvin
tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat differentiaali- ja integraalilaskennasta

Arviointimenetelmät

Tentti

Harjoittelu

None

Takaisin