Algebra ja trigonometria

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AMT1000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opettajatiimi: Paananen, Juhani ; Kokkonen, Heikki ; Mikkonen, Pasi ; Junell, Pasi ; Miettinen, Katja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2013SAUT   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
BIOEL-2013   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013AUTO   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
TITE-2013   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2014KAUT   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014SAUT   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä kirjainlausekkeita, osaa ratkaista erilaisia yhtälöitä, osaa suorakulmaisen ja vinon kolmion ratkaisun, osaa taso- ja avaruusgeometrian perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 107 h
Luennot ja laskuharjoitukset 64 h
Itsenäistä työskentelyä 43 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaiseminen, kolmion trigonometriaa, geometriaa

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 64 h, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa algebran ja trigonometrian menetelmiä kiitettävästi
hyvä (3-4): opiskelija ymmärtää osaa soveltaa algebran ja trigonometrian menetelmiä hyvin
tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat algebrasta ja trigonometriasta

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Harjoittelu

None

Takaisin