Englanti 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AEN1001
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opettajatiimi: Pihlajaniemi, Tapio ; Ala-Sankila, Riikka ; Vuokila, Anne
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2013SAUT   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
BIOEL-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013AUTO   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013LVI   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013RASU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
TITE-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
AUTE-2014KAUT   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014SAUT   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014LVI   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata omaa koulutusta ja ja kertoa työkokemuksestaan suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa kirjallisen viestinnän perusteet. Opiskelija hallitsee oman koulutusalan keskeisimmän sanaston ja osaa käyttää sitä puheessa ja kirjoittamisessa. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja -sanaston.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- tehokas kommunikointi
- tiedonhankintalähteet
- työympäristö ja yhteiskunta
- kokoukset; haastattelut
- oman alan keskeistä terminologiaa.

Opiskelumateriaali

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita.


Muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen tentti.

Harjoittelu

None

Takaisin